نظارت علمی بر اجرای خط کشی ها و نصب علایم ترافیکی پایتخت

نظارت علمی بر اجرای خط کشی ها و نصب علایم ترافیکی پایتخت

 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران ازنظارت علمی بر اجرای خط کشی ها و نصب علایم ترافیکی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي همزمان با برگزاري «دوره آموزشي نظارت بر اجراي رنگ ها و علائم ترافيكي» كه ويژه مديران حمل و نقلي پايتخت برگزار شد، گفت: خط كشي هاي ترافيكي در معابر شهري به منظور سهولت در آمد و شد در شهر از يك سو و ارتقاي ايمني در رفت و آمدهای شهری از سوی دیگر از اهميت ويژه اي برخودار هستند و به همين نسبت، اجرا، نگهداري و بهسازي آنها نيز حائز اهميت است.

وی افزود: مواد مصرفي در خط كشي هاي ترافيكي شامل رنگ هاي سرد، گرم، دو يا سه جزیي، آستر، دانه هاي شيشه اي و مواد ضد لغزش، ‌ الزامات و مشخصاتي دارند كه هنگام اجراي خط كشي مي بايست مورد توجه قرار بگيرند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه فرآيند اجرايي هر خط كشي ترافيكي ۶ مرحله دارد، اظهار كرد: اين مراحل شامل پاك سازي مسير، استتار خط كشي هاي قديمي، محوريآبي يا پيش علامت گذاري، اجراي آستر، اجراي خط كشي به دو صورت مكانيزه براي خط كشي هاي محوري و دستي براي ساير انواع خط كشي ها و سرانجام، آماده سازي براي بهره برداري است.

 تشكري هاشمي با بيان اين كه طول و عرض خط كشي هاي طولي بر حسب نوع معبر كه آزادراهي و بزرگراهی، شرياني يا جمع كننده و محلي باشد فرق مي كند، تصريح كرد: همچنين ضخامت و عمر مفيد مواد مصرفي خط كشي ها از جمله رنگ هاي سرد، گرم و دو جزيي با يكديگر متفاوت است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه علاوه بر خط كشي ها، انواع تجهيزات ترافیکی پليمري كه در معابر مورد استفاده قرار مي گيرند نيز از ديگر امكانات حمل و نقلی به منظور افزايش ايمني و رواني تردد محسوب مي شوند، ‌اظهار كرد: اين امکانات به سه گروه اصلي تجهيزات مسيرساز، تجهیزات جهت نما و نجهیزات ايمني تقسيم مي شوند.

وي با بیان اين كه تجهيزات مسيرساز جهت اخطار در خصوص خطرات پيش رو، انسداد موقت مسير و مرزبندي نواحي مورد استفاده قرار مي گيرند، تصريح كرد: علائم استوانه اي، مخروط يا كله قندي، صفحات و علائم عمودي، بشكه ترافيكي و مانع يا راهبند از جمله اين تجهيزات محسوب مي شوند.

تشكري هاشمي با اشاره به اين كه تجهيزات جهت نما جهت مشخص نمودن مسير حركت و مرزبندي حاشيه راه ها به صورت دائم نصب شده و مورد استفاده قرار مي گيرند، اظهار كرد: اين تجهيزات شامل تيرك هاي راهنما، استوانه هاي راهنماي جدولي و ارتجاعي، علائم برجسته موسوم به چشم گربه اي و تجهيزات انعكاس دهنده هستند.

وي با بيان اين كه تجهيزات ايمني راه شامل تجهيزات ارتقاي ايمني مانند ضربه گيرها و موانع و حفاظ هاي طولي و سرعت گير و نوارهاي برجسته است، تصريح كرد: تجهيزات ترافيكي پليمري معمولاً شامل بدنه اصلي پليمري، ‌پايه، نوارها و ورقه هاي شبرنگ، ‌تجهيزات اتصال و وزنه هاي كمكي است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه تجهيزات كنترل ترافيك بايد به گونه اي طراحي شوند كه عواملي همچون اندازه، شكل، رنگ، تركيب، روشنايي و انعكاس با يکدیگر تجميع شده و نظر مخاطب را به خود جلب کند، اظهار كرد: اين تركيب ها بايد حاوي منظور و پيام مشخص و شفاف بوده و با استقرار و نصب مناسب، فرصت كافي جهت عكس العمل در اختيار رانندگان قرار دهد.

وي با بيان اين كه استقرار اين تجهيزات مي بايست به گونه اي باشد كه در حيطه ديد رانندگان قرار داشته باشند، تصريح كرد: همچنين، محل نصب آنها بايد به گونه اي باشد كه فرصت كافي جهت عكس العمل در شرايط مختلف محيطي چه در ساعات روز و چه در ساعات شب در اختيار رانندگان قرار گيرد، ضمن اين كه اين تجهيزات بايد به صورت يكنواخت و بر اساس يك استاندارد ثابت، انتخاب و نصب شود.

تشكري هاشمي در پايان با تأكيد بر اين كه خط كشي ها از چنان درجه اي از اهميت برخورداراند كه مديريت شهري موضوع محوري «خط سفيد» را به عنوان زبان هدايت و نماد نظم و انضباط در شهر انتخاب کرده، خاطرنشان كرد: حركت بين خطوط و احترام به خط كشي عابر پياده از جمله محورهايي است كه در موضوع مذكور مورد توجه قرار گرفته، ضمن اين كه دوره آموزشي مذكور نيز فرصتي براي تبين علمي تجهيزات ترافيكي شهر از جمله خط كشي ها بود.

گفتني است دوره آموزشي نيم روزه نظارت بر اجراي رنگ ها و علائم ترافيكي با حضور مهندس پوريا محمديان قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافيك، مديران ستادي معاونت حمل و نقل و ترافيك و معاونان حمل و نقل و ترافيك مناطق از سوي معاونت مطالعات و برنامه ريزي سازمان حمل و نقل و ترافيك در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار شد.